Viet's Night

Skip to main content

Viet's Night

Chính thức ra mắt vào Tháng 4 Năm 2018, Việt's Night đã nhanh chóng trở thành chương trình giải trí âm nhạc được người Việt ở Úc Châu và hải ngoại yêu thích nhất từ trước đến nay.

Việt's Night được thiết kế và dàn dựng công phu bởi đội ngũ lãnh đạo và nhân viên người Việt đầy nhiệt huyết của The Star Entertainment Group. Với nội dung đa dạng mang đậm phong cách Việt, Việt's Night sẽ tiếp tục mang đến cho Quý khách hàng Việt trong và ngoài nước một sân chơi giải trí âm nhạc hoành tráng.

Chương trình Việt's Night sẽ được tổ chức độc quyền và thường xuyên tại The Star Sydney, The Star Gold Coast và Treasury Brisbane.

Xin vui lòng liên hệ với các Chuyên Viên Quan Hệ Khách Hàng của chúng tôi để biết thêm chi tiết và đăng ký tham dự các chương trình sắp tới!

Tại NSW & ACT

Annie Kim Ngân Đặng
Giám Đốc Quan Hệ Khách Hàng Việt - NSW 
Mobile: +61 (0) 438 135 368
Email:  annie.dang@star.com.au

 

Ami Trân Nguyễn
Chuyên Viên Quan Hệ Khách Hàng Việt -  NSW 
Mobile: +61 (0) 447 491 344
Email:  tran.nguyen@star.com.au

 

Amelie Hà Phạm 
Chuyên Viên Quan Hệ Khách Hàng Việt -  NSW 
Mobile: +61 (0) 447 480 834 
Email: ha.pham@star.com.au

 

Rachel Hân Trần 
Chuyên Viên Quan Hệ Khách Hàng Việt -  NSW
Mobile: +61 (0) 447 541 027
Email: han.tran@star.com.au

Tại QLD

Gerrica Oanh Võ
Giám Đốc Quan Hệ Khách Hàng Việt -  QLD 
Mobile: +61 (0) 478 486 529
Email: Gerrica.vo@star.com.au

 

Sonny Sơn Nguyễn 
Chuyên Viên Quan Hệ Khách Hàng Việt -  QLD
Mobile: +61 (0) 447 458 252
Email: son.nguyen@star.com.au   

 

Mac Vũ Dương  
Chuyên Viên Quan Hệ Khách Hàng Việt -  QLD
Mobile: +61 (0) 447 450 629 
Email: mac.duong@star.com.au 

Tại VIC, TAS, SA, WA, NT & NZL

Ving Hà
Giám Đốc Phát Triển Kinh Doanh Việt -  VIC
Mobile: +61 (0) 447 452 482 
Email: ving.ha@star.com.au   

 

Lucas Minh Quang Lê 
Giám Đốc Quan Hệ Khách Hàng Việt -  VIC, WA & NZL
Mobile: +61 (0) 428 143 608 
Email: minhquang.le@star.com.au 

 

Hiếu Bành
Chuyên Viên Quan Hệ Khách Hàng Việt -  VIC, WA & NZL 
Mobile: +61 (0) 447 491 018 
Email: hieu.banh@star.com.au   

 

Khanh Đặng
Chuyên Viên Quan Hệ Khách Hàng Việt -  VIC, WA & NZL 
Mobile: +61 (0) 439 659 817 
Email: vuongkhanh.dang@star.com.au 

 

Bryan Anh Việt Lyndt  
Giám Đốc Quan Hệ Khách Hàng Việt -  VIC, TAS, SA & NT 
Mobile: +61 (0) 438 151 357
Email: bryan.lyndt@star.com.au  

 

Hương Vũ  
Chuyên Viên Quan Hệ Khách Hàng Việt -  VIC, TAS, SA & NT 
Mobile: + 61 (0) 439 359 841
Email: huong.vu@star.com.au 

 

Nathan Hoàng Nghĩa Nguyễn 
Chuyên Viên Quan Hệ Khách Hàng Việt -  VIC, TAS, SA & NT 
Mobile: +61 (0) 447 480 817 
Email: hoangnghia.nguyen@star.com.au